BAKGRUND STRÖMMINGSLOPPET 

Det är många som har efterfrågat ett riktigt löparlopp i Vaxholm. 2009 tog Dandelion Sportswear AB:s ägare Nicole Rimér initiativet och startade Strömmingsloppet. Hon hade starka visioner om att skapa ett lopp för alla Vaxholmsbor med fokus på hälsa, miljön och välgörenhet.

Nicole tog hjälp av Johan Karlöf från Fysioplus och Helena Thunblad från Thunblad & Son. Dessa tre är loppets grundare och har över åren gjort ett stort jobb med att bygga upp, sätta ramarna för och arrangera tävlingen. Andra året som loppet gick klev Lars Karlöf från Skarpö Gård AB och Waxholms orienteringsklubb (WOK) in som partners. Mikael Ekman från Copyshop Vaxholm har även bidragit till utvecklingen av Strömmingsloppet.

Från och med 2014 står Waxholms orienteringklubb för hela arrangemanget.

Men varför valde vi namnet Strömmingsloppet? Läs nedan.

STRÖMMINGENS HISTORIA I VAXHOLM

gulnad bild med fiskebåtar vid kaj

En fråga vi ofta fått i samband med Strömmingsloppet är var själva namnet kommer ifrån. Det har att göra med en betydande del av Vaxholms historia som många inte har någon kunskap om. I dag är Vaxholm för de flesta ett av skärgårdens vackraste utflyktsmål dit man åker för att njuta av omgivningarna och en glass i hamnen en vacker sommardag. Men i mitten och slutet av 1800-talet var Vaxholm förknippat med fiske och framför allt strömmingsfiske.

fiskegubbar hänger nät på kaj

Strömmingen roddes in till salutorget i huvudstaden varje dag. Men det var i samband med ångbåtens införande i slutet av 1800-talet i skärgården som Vaxholmsströmmingen blev ett begrepp, då fraktades i stället fångsten in med ångbåt i stället för att ros in för hand.

1934 bildades Stockholm Fiskförsäljnings AB, vilket innebar att fiskarna sålde sina fångster via grossist. Fram till dess hade varje fiskare sina egna lådor. Det var tidskrävande att tillverka lådor, så man var noga med att märka lådorna med brännjärn. Smeden i Vaxholm tillverkade brännjärn. Och när transporterna började gå med ångbåt blev det extra viktigt att kunna känna igen sina lådor när de lastades av vid kaj i Stockholm. Smeden hade ett provtryck av varje brännjärn och hade alltså kunskap om vilka brännjärn som fans och vem de tillhörde. En tidig form av id-handling alltså.fiskare sorterar fiskelådorna

Priset på strömmingen har varierat genom historien beroende på hur strömmingen "gått till" och också hur konjunkturen har sett ut. Perioden 1914-1918 var snittpriset på strömming 20 öre/kg (ca 8,20 i dagens penningvärde). 1918 sålde fiskarna i Vaxholm strömming för 77 400 kronor (ca 3 164 000 kr i dagens penningvärde).

I Vaxholm finns det en lång tradition där människor som haft fiske som heltidssysselsättning, men många har fiskat på deltid och parallellt drivit jordbruk eller arbetat i skogen eller på Vaxholms fästning. 1931 fanns det i Vaxholms kommun 44 heltidsfiskare och 13 med fiske som binäring. I Norrhamnen bodde vid början av 1900-talet åtta fiskarfamiljer och med alla redskap, nät på tork, strömmingslådor och annat kan man lätt föreställa sig hur livligt det var där.

kvinna lagar nät

 

I början av 1920-talet, då den första bron till fastlandet byggdes, fick staden tätare och enklare kontakter med Stockholm. Men huvudnäringarna var fortfarande fiske, båtbyggeri och även uthyrning av sommarbostäder till stockholmare. I dag finns inga yrkesfiskare i Vaxholm och båtvarven har antingen

försvunnit eller omvandlats till marinor och de flesta av Vaxholms invånare arbetspendlar till andra orter.

Hur mycket strömmingen faktiskt har betytt för

Vaxholm genom historien är nog kunskap som många i den yngre generationens vaxholmsbor inte har. Därför känns det extra roligt att döpa en helt ny och folklig löpartävling efter en näring som så starkt förankrad i Vaxholm historia. Som kuriosa kan nämnas att det i seriösa historieböcker på 1930 talet stod att vi vann 30-åriga kriget därför att soldaterna åt saltströmming. Saltströmmingen behöll näring och vitaminer och kunde sparas länge. Kanske ett sätt att förbereda sig inför Strömmingsloppet?!

Källa: Margareta Brandberg, Vaxholms Hembygdsförening

Mats Rimér
matsrimer@gmail.com

 

Vaxholms hembygdsmuseum
I museet vid Blombergska udden i Norrhamnen finns bl a en utställning med föremål som handlar om stadens strömmingsfiske. Museets stolthet är en fullt utrustad långbåt med tillbehör. Där finns även en inredd stuga som visar en fiskarfamiljs liv. Verktyg och skor från stadens siste skomakaremäster samt mycket annat. 

   Kvinnor med stora hattar som går längs gamla Vaxholm

SPONSORER:            

 

 

 Handelsbanken

Kastellet

Waxholms Hotell

 

Skypark

 

 

 

 

Program

Fredag 4 maj

9-15
Nummerlappsutdelning på Fysio+

Lördag 5 maj:

9-11.30 
Nummerlappsutdeln.
och efteranmälan på Lägret

9-14   
Lokal marknad på
 Lägret

10-11 
Uppvärmning för barnen med Waxholms Gymnastikförening


10.10- 11.10
Lilla Strömmingsloppet 
start klassvis

11.25 
Prisutdelning Lilla Strömmingsloppet


11.45 
Uppvärmning för 5 km och 10 km med Waxholms Gymnastikförening


12.02 
Gemensam start 10 km


12.07 
Gemensam start 5 km


13.20 
Prisutdelning Strömmingsloppet 5 km och 10 km


14.00 
After Run på Kastellet

ARRANGÖRER: